Stolt Fisker

Vilde Strandman

En ambassadør for kvinnelige fiskere

Navn: Vilde Strandman
Alder: 26 år 
Yrke: Trålefisker
Båt: Ramoen
Bosted: Ålesund

Hvor lenge har du vært fisker og hvorfor valgte du det yrket? 
Jeg begynte å jobbe som trålefisker på Ramoen i februar 2022. Tidligere jobbet jeg på lakseoppdrett som røkter, og det ble min introduksjon til sjømatnæringen. Jeg skjønte fort at jeg ville prøve meg som fisker.

Hva gjør deg til en stolt fisker? 
Jeg blir stolt av å bære et yrke som er en så viktig del av norsk næringsliv, i tillegg til å vite at vi fisker bærekraftig med lavt klimaavtrykk. Det som kanskje gjør meg aller mest stolt, er folkene jeg jobber med. Det er et godt arbeidsmiljø som gir deg rom til å vokse, og det er så utrolig viktig.

Hva mener du skal til for at flere kvinner skal velge fiskeryrket?
Vi trenger flere synlige kvinnelige fiskere, slik at de som lurer på hva de skal bli ser på det som et godt alternativ på lik linje med andre yrker.

Noe av det jeg gleder meg mest til med å reise ut på sjøen, er å sovne til at båten vugger frem og tilbake. Det er så utrolig behagelig, så lenge det ikke blir for voldsomt så klart!

Vilde Strandman