Aalesund Oljeklede

Standarder og sertifiseringer

EN ISO 11612

Vernetøy – bekledning til beskyttelse mot varme og flammer

EN ISO 11611

Vernetøy til bruk ved sveising og beslektede prosesser

EN 343

Verneklær mot regn

EN ISO 20471

Synlighetsklær

EN 1149-5

Vernetøy elektrostatiske egenskaper

EN 13034

Vernetøy mot flytende kjemikalier

EN ISO 14116

Vernetøy mot flammer

EN 342

Verneklær mot kulde

ISO 12402-6

50N Flyt