Stolt Fisker

Laurits Erling Dyb

En fisker gjennom generasjoner

Navn: Laurits Erling Dyb 
Alder: 64 år 
Yrke: Garn- og linefisker gjennom 44 år 
Båt: De siste 20 årene på linebåten Loran 
Bosted: Godøya 

Hvor lenge har du vært fisker og hvorfor valgte du det yrket? 
Jeg har vært fisker i 44 år. På Godøya drev de fleste med en kombinasjon av fiske og jordbruk. Min oldefar, bestefar og far var også fiskere. Min far hadde egen fiskebåt og det var helt naturlig at jeg som 15-åring ble med som halvløting. På Godøya var det mange fiskebåter, og de fleste ungdommene ville ut på havet for å tjene penger. Jeg var ikke så motivert for å sitte på skolebenken, og etter at den første turen var unnagjort og jeg hadde den første lønningen i hånda, var det pengene som fristet mest. 

Hva gjør deg til en stolt fisker? 
Etter et langt liv som fisker har det blitt en stor del av min identitet. Jeg er stolt over å ha utført en jobb som krevde mye av meg, både fysisk og psykisk. I tillegg er jeg stolt av det gode felleskapet, samholdet og det vi klarte å få til sammen som et lag. Vi drev hverandre fremover for å oppnå best mulig resultat. Det har vært givende å jobbe sammen med så mange dyktige å gode kompiser i løpet av yrkeskarrieren. 

Hvorfor bør folk bli fisker? 
Først og fremst er rekruttering til fiskerinæringen viktig. Fiskeri er en av de viktigste næringene i Norge. Det er en bærekraftig næring som bidrar med milliarder til statskassen. Unge i dag bør bli fisker om de ønsker et spennende, utfordrende og variert yrke. Ved å tilbringe store deler av året på havet, vil man sette ekstra stor pris på livet på land. 

Det viktigste jeg gjorde som fisker var å alltid gi kona en god klem før avreise.

Laurits Erling Dyb