select language
aalesund oljeklede

Helse, Miljø og Sikkerhet

En høy standard innen helse, miljø og sikkerhet - HMS - har en verdi i seg selv.

  • Vi innarbeider HMS i all foretningsvirksomhet og skaper sikre og sunne arbeidsplasser.
  • Vi driver vĂĽr virksomhet i samsvar med vĂĽre etiske prinsipper.
  • Vi vil at alle medarbeidere skal ha en arbeidssituasjon der forholdene er lagt til rette for en faglig og personlig utvikling og utfordring.
  • Vi skal ha klarhet i mĂĽl, oppgaver og eventuelle resultatkrav i egen jobbsituasjon.
  • Vi vet at vĂĽre medarbeidere er bedriftens viktigste ressurs og skal ha full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger.
  • Vi har alle og sĂŚrskilt ledelsen et ansvar for vi skal lykkes med vĂĽrt HMS arbeid i vĂĽr bedrift.

VĂĽrt styringssystem

En sterk bedriftskultur der hensynet til helse, miljø og sikkerhet stür i første rekke, er grunnleggende for ü oppnü gode resultater.

Vi har som mĂĽl null skader eller ulykker. I vĂĽrt arbeid for ĂĽ nĂĽ dette mĂĽlet, mĂĽ vi:

  • Planlegge godt, vurdere underveis og ta oss tid ĂĽ jobbe med sikkerhet. 
  • Investere i trivsel og godt arbeidsmiljø. 
  • Ha drivkraft til alltid ĂĽ prøve ĂĽ gjøre tingene enda bedre.

Vi baserer vĂĽrt styringssystem pĂĽ elementene:

PLANLEGGE - UTFØRE - FØLGE OPP - FORBEDRE